KİTAP OKUMA YARIŞMASI


KİTAP OKUMA YARIŞMASI YAPILDI
(BUCAK EĞİTİMDE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ)

KAPSAMINDA BUCAK OKULLARI ARASI ÖDÜLLÜ
KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
AMAÇ:
Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Bucak’taki her seviyede öğrencinin dikkatini kitap okumaya çekmek ve onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilerin okuduklarını anlama seviyesini ve kendilerine güven duygusunu geliştirmek, öğrenciye okulunu temsil etme bilincini kazandırmak ve gerçekleştirilecek etkinlikler ile okullarda okunan kitapların yazarlarını çocuklarımızla buluşturarak, okuyucularda yazar olabilmenin ulaşılmaz olmadığı bilincini oluşturmak…
OKUTULACAK KİTAPLAR: Proje kapsamında ödüllü kitap okuma yarışması için belirlenen kitapları öğrencilerin okuması ve öğrencilerin yarışmaya katılımının sağlanması okul idaresi ve öğretmenleri tarafından teşvik edilmelidir. Kitap okuma yarışmasında belirlenen kitap listesi sınıf seviyelerine göre ekte yer almaktadır.
KATILIM ŞARTLARI:
a)Yarışmaya, Bucak genelindeki ilkokulların 2, 3 ve 4’ üncü sınıfları, ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları, ortaöğretim okullarının 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarında okuyan öğrencilerin tamamı katılacaktır.
b)Yarışma okul idaresi ve öğretmenler tarafından belirlenen öğrencilere yönelik olmayıp bütün öğrencilerin katılımına açıktır.
c)Her okuldan süreci organize edecek bir Müdür/Müdür Yardımcısı/Öğretmen belirlenecek, koordinatör ismi aşağıdaki takvime göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir.
Her okulda sınıf seviyelerine göre soru hazırlama komisyonları oluşturulacaktır. Komisyondaki öğretmen isimleri(her kitap için ayrı ayrı) aşağıdaki takvim doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir. Soru hazırlama komisyonundaki görevli öğretmenler kitabı mutlaka okumalıdır.
Sorular ve cevapları, aşağıdaki takvime göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda ve Word programında Times New Roman 12 punto olarak gönderilecektir. Önce soru hemen altında cevapları olacaktır.
Her kitaptan 10 soru hazırlanacaktır.
Yapılacak sınav test usulü olacaktır. Bu nedenle ilkokullardan gönderilecek sorular 3 seçenekli, ortaokullar 4 seçenekli, lise soruları 5 seçenekli olacaktır.
d) Yarışma sorularında sayfa sayısı, kapak resmi, yazar ismi gibi benzeri ayrıntılara girilmemelidir.
e) Okullar tarafından hazırlanan sorular sınav güvenliği ve güvenilirliği açısından başka okullarla ve öğrencilerle kesinlikle paylaşılmamalıdır.
f) Yarışma sınav gününde herhangi bir mazeretle sınava giremeyen öğrenci sınav hakkını kaybedecektir.
g) Yarışma Yürütme Komisyonu, gereği durumunda katılım şartları, KİTAP LİSTESİ ve sınav yönergesinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
YARIŞMA SINAV YÖNERGESİ
  • Sorular; ekte belirtilen kitapların okunması, anlaşılması, kavranması ve ölçülmesine yönelik bir nitelikte olacaktır. Ayrıntılı bilgiler sorulmamalıdır.(Sayfa sayısı, kapak resmi vb.)
  • Soru kitapçıkları, sınav sonunda öğrencilerde kalacaktır. Cevap anahtarı sınavdan sonra Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayınlanacaktır.
  • Dereceler, cevap formları optik okuyucuda okunduktan sonra şartnamede açıklanan hususlar dikkate alınarak belirlenecektir. Eksik ve yanlış işaretlenmiş Optik Cevap formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Cep telefonu, kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi vb. teknolojik cihazlar sınav salonuna alınmayacaktır. Sınavın ilk 15 dakikasında geç kalan öğrenciler sınava alınır. Ancak geç kalan öğrencilere ek süre verilmez. Son 10 dk. İçerisinde her sınıfta en az 2 öğrenci bulunması zorunludur.
  • Sınav sonrası sorulara itirazlar sınav bitiminden sonraki ilk iş günü içerisinde ilgili okul müdürlüğü aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekçesi belirtilerek dilekçeyle yapılacaktır. Sınav bitiminden sonraki ilk iş günü içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlarda komisyon kararı kesindir.
  • 2, 3, 4. sınıf seviyesi
- Her kitaptan olmak üzere toplam 30 soru sorulacaktır.
-Sorular test usulü olup 3 seçenekten oluşacaktır ve yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir. .
-Sınav süresi bir ders saatidir.
  • 5, 6, 7, 8. sınıf Seviyesi
- Sınavda toplam 30 soru sorulacaktır.
- Sorular test usulü olup 4 seçenekten oluşacaktır ve 3 yanlış 1 doğruyu götürmeyecektir.
- Sınav süresi bir ders saatidir.
9,10, 11, 12. sınıf Lise Seviyesi
- Sınavda toplam 40 soru sorulacaktır.
- Sorular test usulü olup 5 seçenekten oluşacaktır ve 4 yanlış 1 doğruyu götürmeyecektir.
- Sınav süresi bir ders saatidir.
ÖDÜLLER
2, 3, 4, 5, 6. sınıflarda ilçe çapında ilk 5’e giren öğrenciye bisiklet hediye edilecektir.(Toplamda 25 adet bisiklet)
7. sınıflarda ilçe çapında ilk 50’ye giren öğrenciler Çanakkale gezisine götürülecektir.
8. sınıflarda ilçe çapında ilk 50’ye giren öğrenciler Çanakkale gezisine götürülecektir.
Anadolu-Fen Liseleri Yarışma kitaplarından sınava giren öğrenciler arasından ilk 200’e giren öğrenciler Çanakkale gezisine götürülecektir.
İmam Hatip ve Meslek Liseleri Yarışma kitaplarından sınava giren öğrenciler arasından ilk 200’e giren öğrenciler Çanakkale gezisine götürülecektir.
Çanakkale Gezisine çeşitli sebeple gelemeyecek öğrenciler mazeretlerini 15 gün önceden okullarına, okullar da mazeretin bildirildiği gün içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.
NOT: Puan eşitliği durumunda dereceye girenler arasında kura çekimi yapılacaktır.
Geziye mazeretleri nedeniyle katılamayacak öğrenciler yerine, daha önce çekilen kura sonuçlarına göre yedek öğrenci sıralaması da yapılacağından sayı tamamlanacaktır.(7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflardan toplamda 500 öğrenci Çanakkale gezisine katılacaktır.)
KURA ÇEKİMİ
Kura çekimi yeri ve saati sonuçlar açıklandıktan sonra okullara duyurulacak, öğrenci ve öğrencinin eğitim gördüğü okuldan bir öğretmen kura çekiminde hazır bulunacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
1. Kitap Seçim Komisyonunun Oluşturulması Aralık
2. Yarışma Kitaplarının Komisyon Tarafından Belirlenmesi Aralık
3. Yarışma Şartnamesinin Oluşturulması ve Okullara Duyurulması Aralık
4. Koordinatör İsimlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilmesi 2 Ocak
5. Soru Hazırlama Komisyonundaki Öğretmen İsimlerinin
(Her Kitap İçin Ayrı Ayrı)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilmesi
2 Ocak
6. Kitap Yarışma Soru- Cevapların Hazırlanması Şubat-Mart
7. Kitap Yarışma Soru – Cevapların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi 1 Mart
8. Sınav sorularının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Oluşturulacak Bir Komisyon ile Belirlenmesi. 1-10 Mart arası
9. Sınavlarının Yapılması(Tüm Okullarda Aynı Anda 3. Ders Saati) 11 Nisan
10. Sınav Sonuçlarının Duyurulması Nisan sonu
11. Ödül Töreni(Tarih Bildirilecek) Mayıs
NOT: Kitap Okuma Yarışmasında okunan kitaplar her öğrencinin e-okuldaki "Okuduğu Kitaplar” bölümüne işlenecektir.