ÇANAKKALE

BEKAP
(BUCAK EĞİTİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI PROJESİ)
KAPSAMINDA İLÇEMİZ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA
 DÜZENLENECEK OLAN 
"ÇANAKKALE’YE BUCAK’TAN MEKTUP VAR!”
PROJESİ ŞARTNAMESİ
Projenin Amacı
Madde-1    1915 yılında, Çanakkale Boğazını geçerek İstanbul’u ele geçirmek isteyen İtilaf Devletleri, Osmanlı Devletini  etkisiz hale getirmek, Rusya’ya boğazlardan rahatça yardım edebilmek için  İstanbul ve  Çanakkale boğazlarını ele geçirme planları yapıp, donanmalarını Çanakkale’ye göndermişler fakat hiç hesap edemedikleri bir bozguna uğrayıp ağır bir yenilgi almışlardır.
       Gözlerinde küçülttükleri Türk milleti bir anda devleşmiş, tek yürek olmuş, devleşmiştir.  Bu savaşın, Türk tarihinde önemi ve yeri çok büyüktür. Modern silahlarla donatılmış düşman ordularının karşısında,  fedakarlıklarla kazanılmış bir zaferdir Çanakkale. Mustafa Kemal gibi bir büyük insanın tarih sahnesine çıktığı, Seyit Onbaşının 230 okka gülle ile koca gemiyi sulara gömdüğü, kurşunların havada çarpıştığı, Türk’ün kahramanlığının sembollerinden biridir Çanakkale…
        İşte bu projenin amacı, milletimizin büyüklüğünü, kahramanlığını, milli birlik ve dayanışmanın değerini günümüz nesillerine anlatmak, Türk çocuğunun Çanakkale’deki kahraman ecdadını tekrar minnetle, şükranla hatırlamasını sağlamaktır.
Projeye Katılacaklar
Madde-2  Yarışmaya resmi-özel okullarımızda okuyan tüm öğrencilerimiz katılabilecektir.
Projeye Başvuru, Uygulama ve Değerlendirme
Madde-3  Projeye  başvuru, uygulama ve değerlendirme aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
  1. Öğrencilerimiz Çanakkale Destanı ile ilgili her türlü duygulanımlarını, düşüncelerini, mektup formunda yazıya aktaracaktır. 
Yapılacak İşlemler
Madde-4
   Oku Müdürlüğünce gerçekleştirilecek iş ve işlemler aşağıda belirtildiği gibi olacaktır;
Okullar tarafından yapılacak işler;
  1. Yarışma takvimine uygun olarak öğrencilerimize gerekli duyuru ve rehberlik okul yönetimlerince yapılacaktır. Öğrencilerimiz ve velilerimiz ayrıca SMS, İnternet sitesi duyuruları, afişler vb. yollarla projeden mutlaka haberdar edilecektir.
  1. Bütün okullarımızın katılması zorunlu olup okullarımız, mümkün olduğunca çok öğrencimizin bu projeye katılımını sağlayacaktır. Söz konusu mektuplar, en çok 2 sayfa olacaktır. Mektubun sonunda öğrencinin adı, okulu ve sınıfı mutlaka yazılacaktır.
  1. Mektuplar, elektronik ortama mutlaka aktırılacak olup word programında, Times Nev Roman yazı tipinde, 12 puntoda oluşturulacaktır.
  1. Okul müdürlükleri, ilk etapta okullarında öğrencilerinin yazdığı ve bilgisayar ortamına aktardığı mektupları, okullarında müdür yardımcısı başkanlığında oluşturdukları Eser Seçme ve İnceleme Komisyonları’nda dikkatle inceletecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ikinci bir inceleme daha yapılmayacağından, eserlerin bütün hukuki sorumluluğundan okulda kurulan komisyonlar sorumlu olacaktır. Bu nedenle, Okul Eser Seçme ve İnceleme Komisyonları,  söz konusu mektupların siyasi içerik taşıyıp taşımadığını, içerik incelemesini ve imla kusurlarını dikkatle inceleyecek, varsa eksik veya hatalı yerleri düzelttirecektir. Mektupların içerikleri yanlış anlaşılmalara sebebiyet  vermemelidir.
  1. Öğrencilerimizin yazdığı   bu güzel mektuplar, daha sonra proje kapsamında kitaplaştırılacağından, okul komisyonları yazılan her mektubu değil, nispeten kitap olarak yayımlanmaya değer gördükleri kıymetli eserleri, bir USB bellek içinde,   okul adı yazılı bir klasör içine kaydederek, Müdürlüğümüze en son 16 Şubat 2018’e kadar gönderecektir.   
Proje  Takvimi 
Madde-5
Proje Takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır:
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH
Proje  ile ilgili duyurunun İlçe MEM tarafından okullara yapılması                                          5 Ocak 2018’e kadar
Okul müdürlüklerimizin, tüm okul öğrencilerini proje hakkında bilgilendirmesi   10 Ocak 2018’e kadar
Okullarımızın, kendi komisyonları tarafından yayımlanmaya değer buldukları mektupları bir USB bellek içinde  Müdürlüğümüze   göndermesi 16 Şubat 2018’e kadar
Mektupların kitaplaştırılması   Mart-Nisan ayında

Resim