AİLELER OKUYOR


AİLELER OKUYOR KİTAO OKUMA YARIŞMASI YAPILDI


BUCAK EĞİTİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI PROJESİ

(BEKAP)
KAPSAMINDA İLÇEMİZDE  DÜZENLENECEK OLAN 
"AİLELER OKUYOR”  TEMALI KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Yarışmanın Amacı
Madde-1    Yarışma katılımcılarında;
 1. Kitap okumayı sevdirerek okuma kültürünün ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi,
 2. Millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlılığın artırılması,
 3. Serbest zamanlarının yararlı ve etkili olarak değerlendirilmesi,
 4. İlçemizdeki kültürel ortamın zenginleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Yarışmanın Kapsamı
Madde-2  Bu şartname, ilçemiz öğrenci velileri, öğretmenlerimiz ve isteyen vatandaşlarımız arasında yukarıda amacı ve konusu belirtilen; yarışmaya katılacakları, katılım ve uygulamayı, başvuru ve değerlendirmeyi, yapılacak işlemleri, ödüllendirme ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Yarışmaya Katılacaklar
Madde-3 Yarışmaya tüm öğrenci velilerimiz, öğretmenlerimiz ve isteyen vatandaşlarımız katılabilecektir.
 
Yarışmaya Başvuru, Uygulama ve Değerlendirme
Madde-4  Yarışmaya başvuru, uygulama ve değerlendirme aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
 1. Katılımcılarımız,  Bucak İlçe Kaymakamlığınca belirlenen aşağıdaki 2 (iki) eserden sorumludur. Katılımcılarımız, kendi seçeceği yalnızca bir kademeden sınava girecektir.
1-Öğrencisi okulöncesi ve ilkokulda okuyan velilerimiz, aşağıdaki iki kitaptan sorumludur:
Sıra no Yazar adı Yazarın okunacak kitabının adı
1 Şermin YAŞAR Oyuncu Anne
2 Vehbi VAKKASOĞLU Mutlu Evlilik Mutlu Yuva
2-Öğrencisi ortaokulda okuyan velilerimiz, aşağıdaki iki kitaptan sorumludur:
Sıra no Yazar adı Yazarın okunacak kitabının adı
1 Vehbi VAKKASOĞLU Mutlu Evlilik Mutlu Yuva
2 Doğan CÜCELOĞLU Başarıya Götüren Aile
3-Öğrencisi ortaöğretimde (liselerde)  okuyan velilerimiz, aşağıdaki iki kitaptan sorumludur:
Sıra no Yazar adı Yazarın okunacak kitabının adı
1 Alişan KAPAKLIKAYA Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı
2 Doğan CÜCELOĞLU Başarıya Götüren Aile
 1. Okunacak eserlerin aslına uygun baskısından (kısaltılmış veya özetlenmiş olmamalı) okunması esastır.
 2. Öğrenci velilerimiz,  belirlenen bu kitapları, kendileri temin ederek ve  okuyarak yarışmaya katılacaktır.
 1. Yarışma başvuruları,  30 Mart 2018’e kadar  okul müdürlüklerine yapılacaktır. Yarışmaya katılacaklar, okul müdürlüğüne isimlerini ve iletişim bilgilerini yazdıracaktır.
 1. Katılımcıların, okuma, kavrama ve anlama düzeylerini ölçmeye yönelik belirlenen  test usulü,  4 seçenekli, 25 adet soru sorulacaktır.
 1. Sınav süresi 40 dakikadır. Sınava ilk 10 dakikadan sonra gelenler sınava alınmaz. Sınava telefon, kamera vb. araçlarla girilemez. Cevaplar, verilen optik formlara işaretlenecektir. Yarışmacılarımız, sınava gelirken kendilerini tanıtıcı, resmi makamlarca onaylanmış kimliklerle gelecektir. Ayrıca sınava kurşun kalem ve silgi getirilecektir. Sınav kurallarına uymayanların sınavları geçersiz sayılacaktır. Yanlış cevaplar, doğruları götürmeyecektir.
 1. Sınav, 15 Nisan 2018 Pazar günü saat 14.00’te,  Müdürlüğümüzce belirlenecek ve daha sonra ilan edilecek olan okullarda gerçekleştirilecektir.
 1. Ödül Töreni:  Yarışmada her kategoride en yüksek puanı alıp dereceye giren ilk 5 (beş) yarışmacımız,  nisan ayında çeyrek altın verilerek ödüllendirilecektir. (Puanların eşitliği halinde; kura çekilecektir. Kura yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.)  
Yapılacak İşlemler
Madde-5
Okul ve Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek iş ve işlemler aşağıda belirtildiği gibi olacaktır;
Okullar tarafından yapılacak işler;
 1. Yarışma takvimine uygun olarak yarışmacılara gerekli duyuru ve rehberlik okul yönetimlerince yapılacaktır. Öğrenci velilerimizin yarışma hakkında bilgilendirilmesi için okul müdürlüklerimiz, 15 Şubat 2018’e kadar  tüm okul öğretmen ve öğrenci velilerinin katılımıyla bir veli bilgilendirme toplantısı yapacaktır. Velilerimiz ayrıca SMS, whatsapp, İnternet sitesi duyuruları, afişler vb yollarla yarışmadan mutlaka haberdar edilecektir.
 1.  İlgili duyurular sonucunda kaç kişinin sınava gireceği, yarışmacılarımızın  ad-soyad ve iletişim bilgileri ekte verilen forma doldurularak 30 Mart 2018’e kadar Müdürlüğümüze gönderilecektir. (Form, excel formatında, aslı bozulmadan gönderilecektir)
 1. Her okulumuz, 15 Nisan 2018 Pazar günü saat 14.00’te,  gerçekleştirilecek olan yazılı sınavda gözetmenlik yapması için mutlaka, en az iki tane GÖNÜLLÜ öğretmen belirleyerek 10 Nisan 2018’e kadar öğretmen ismini ve iletişim bilgilerini Müdürlüğümüze bildirecektir.
Bucak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde;
 1. Yarışma takvimine uygun olarak okul müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.
 1. Bu yarışmamızın koordinatörlüğünü, Bucak Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi   Müdürlüğü üstlenmiştir.
 1. İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Kasım KILINÇ başkanlığında, soruların   hazırlanması ve okunması için Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi   Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih öğretmenlerinden bir Soru Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulacaktır.
 1. Komisyon, her kategoride test usulü 25 adet soru hazırlayacaktır.
 1. Komisyon, gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapmaya yetkilidir.
Yarışma Takvimi 
Madde-6
Yarışma Takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır:
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH
Yarışma ile ilgili duyurunun İlçe MEM tarafından okullara yapılması:                                         22 Ocak 2018
Okul müdürlüklerimizin, tüm okul öğrenci velilerini yarışma hakkında bilgilendirmesi   15 Şubat 2018’e kadar
Okullarımızın, yarışmaya katılacakların adlarını ve iletişim bilgilerini  ekteki forma doldurarak Müdürlüğümüze DYS’den göndermesi 30 Mart 2018’e kadar
Okulların, Yazılı sınavda gözetmenlik yapması için en az iki tane GÖNÜLLÜ öğretmen belirleyerek Müdürlüğümüze bildirmesi 10 Nisan 2018’e kadar
Sınavın Gerçekleştirilmesi  15 Nisan 2018 Pazar  Saat 14.00’te
Sınav sonuçlarına yazılı itiraz süresi (Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirilmez) 16 Nisan 2018
Sonuçların Duyurulması 20 Nisan 2018
Ödül Töreni Nisan ayında
"Bucak, bu yıl çok kitap okuyacak”